Lovpligtige eftersyn

Lovgivningen stiller en række krav til serviceeftersyn af materiel, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser. Eftersynene skal sikre, at materiellet hele tiden er i forsvarlig stand, og at det er i overensstemmelse med reglerne.

Hos DK Cranes ApS dækker vores veludrustede test- og servicevogne hele landet og gennemfører kontrol og test af alle former for løftemateriel i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser og anvisninger.

Enhver kontrol afsluttes med at alt godkendt løftegrej forsynes med belastningsskilte eller farvekode og der udstedes et gyldigt certifikat på udført test og eftersyn.

Vores servicemontører er desuden autoriseret til at udføre lovpligtige eftersyn af lagerreoler, pallereoler, stilladser og stiger.


Vores lovpligtige serviceeftersyn indebærer bl.a.:

  • Visuelt eftersyn af kæder, wirestropper, kroge, rundsling og sjækler mm.
  • Udførelse af NDT-MPI undersøgelser.
  • Løfteåg, pallegafler m.m. kontrolleres for revner og andre skader.
  • Trækprøvning af pladekløer.
  • Funktions- og belastningstest af skralde- og håndtaljer.

Kontakt DK Cranes?

Send en besked til vores salgschef, Morten Kjer.
Han svarer på spørgsmål, rådgiver dig til en skræddersyet løsning og laver tilbud.